Untitled

Inwestowanie według trendów

Inwestowanie według trendów
Finansowa nazwa: Inwestowanie według trendów
Finansowy opis:

Specyfika giełdy walutowej Forex jest bardzo charakterystyczna, ponieważ często może się wydawać, że waluty żyją swoim życiem i wcale nie będzie to stwierdzenie bardzo dalekie od rzeczywistości. Spowodowane jest to faktem, że ogromne znaczenie ma tutaj spekulacja, a waluty potrzebne są dużym graczom w znacznie większym stopniu do ich posiadania niż do realnego wykorzystywania. Na rynku ropy większość zakupów prędzej czy później związana jest z przetworzeniem baryłki ropy na jakiś produkt. Pieniądze służą oczywiście do inwestycji czy do aktywności kredytowej i są niezbędne w handlu międzynarodowym, ale cały czas są przede wszystkim zabezpieczeniem dla instytucji finansowej i formą wyrażania długu, który realnie będzie spłacony w przyszłości. Dlatego najlepszym sposobem inwestowania w waluty jest podążanie za trendem.

Podążanie za trendem

Trend na rynku walutowym to specjalny korytarz, w którym kurs powinien utrzymywać się przez najbliższy czas. Korytarz trendu jest określany przez dwie geometrycznie ustalone linie łączące ze sobą dna oraz wierzchołki wykresu kursu dla określonych jednostek czasu. Jeśli zrobi się to prawidłowo, będzie można ustalić z całkiem wysoką doza prawdopodobieństwa, wyższą przy dłuższym okresie czasu, dynamikę rozwoju cen. Nic nie da nam oczywiście gwarancji, że ceny będą się zmieniały zgodnie z naszymi przewidywaniami, ale trendy na rynkach walutowych są całkiem stabilne i stanowią najlepszy z możliwych wyznaczników zmian kursów.

Spekulacja tylko przy zmianie trendu

Trendy na rynkach walutowych można wykorzystywać do oceny długoterminowych zmian waluty oraz do upewniania się, że w średnim terminie nie będzie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek, ale można je też z powodzeniem wykorzystywać do krótkoterminowych spekulacji. Kiedy trend się zmienia, dochodzi do wybicia się kursu poza jego ustalone ograniczenia i wtedy można się spodziewać, że w krótkim terminie ustali się wykazana zmiana i że będzie miała ona charakter dynamiczny. Jest to bardzo dochodowa sytuacja zwłaszcza wtedy, kiedy utrzymywał się przez jakiś czas trend malejący i waluta traciła na wartości, a potem nastąpiło odbicie w górę w stosunku do obserwowanego korytarza spadków. Zwłaszcza pierwsze dni odbicia są bardzo zyskowne.

Finansowa strona WWW: http://forex-gielda.pl/
Finansowa kategoria: