Single post

Kredyty Chwilówki

Jak grupujemy innowacje finansowe? Innowacje bankowe polegają na stałym postępie w organizacji i zarządzaniu działalnością bankową z wykorzystaniem rozwoju nauki i techniki w funkcjonowaniu banków.
Wyróżniamy innowacje o charakterze organizacyjnym, operacyjnym i technicznym. Innowacją bankową są nowe instrumenty rozliczeniowe-np. karty płatnicze. Innowacją jest również wykorzystanie nowoczesnej techniku w dziedzinie informatyzacji operacji bankowych.

Do innowacji z dziedziny kredytowania można zaliczyć np. factoring i forfaiting. Innowacją jest również np. „automatyczne okienko kasowe.” Są to urządzenia umieszczone przeważnie w foyer banku i służą do samoobsługi klientów.
Wprowadzenie do banków systemu teletransmisji SWIFT umożliwia bankom przeprowadzanie transakcji z zagranicą.