Single post

Kredyty Mieszkaniowe

Jak definiujemy bank komercyjny i jak dzielimy operacje bankowe?
Banki komercyjne są samodzielnymi przedsiębiorstwami, które prowadzą własną politykę w zakresie podstawowych operacji. Samodzielnie ustalają założenia polityki depozytów i kredytów.

Operacje bankowe dzielimy na pasywne inaczej bierne polegają na gromadzeniu depozytów jednostek gospodarczych oraz innych osób prywatnych oraz wkładów f2oszczędnościowych gospodarstw domowych.
Ponadto emitowanie przez bank własnych papierów wartościowych oraz podejmowanie przez bank działań, zmierzających do zwiększania wartości materialnych, które są w dyspozycji banku.