Single post

Kredyty Samochodowe

Typy kredytów

– gotówkowe i bez gotówkowe,
– złotowe i dewizowe,
– komercyjne i preferencyjne,
– gospodarcze,
– obrotowe – np. przeznaczone na pokrycie potrzeb związanych z zakupami materiałów i towarów.
– inwestycyjne to najczęściej kredyty długoterminowe do 5 lat- np. budowa i wyposażenie nowej hali produkcyjnej budowlano-mieszkaniowe.

Cele banku komercyjnego. Nadrzędnym celem banku komercyjnego jest osiągnięcie maksymalnych zysków, zwiększenie skali działania-poprzez rozbudowę sieci placówek banku np. oddziały, filie i agencje oraz zwiększanie bezpieczeństwa banku.
Narzędziem do uzyskania pozytywnych wyników banku jest prowadzenie odpowiedniej polityki aktywów i pasywów, która opiera się na badaniu opłacalności operacji jaką dokonuje bank.