Single post

Leasing Wrocław

leasingLeasing czy też transakcja leasingowa polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego w umowie przedmiotu leasingu np. mogą to być urządzenia, samochody, budynki.

Leasingodawca jest właścicielem przedmiotów umowy, przez co leasing ma charakter podobny do dzierżawy. Umowa może jednak przewidywać przeniesienie własności na leasingobiorcę po upływie określonego czasu.

Leasingobiorca zobowiązuje się do płacenie ustalonej w umowie opłaty leasingowej rozłożonej na raty.
Jeżeli umowa przewiduje przeniesienie własności na leasingobiorcę, raty leasingowe, obok opłat za dzierżawę, obejmują również cześć zapłaty za nabywany obiekt.
Wyróżniamy dwie formy leasingu: leasing bezpośredni, ma miejsce wtedy, kiedy producent bezpośrednio oddaje swoje wyroby w użytkowanie innym przedsiębiorcom.
Leasing pośredni, gdy między producentem, a użytkownikiem występuje pośrednik.