Blog

Bezpieczne kredyty: czy istnieją?

Czy istnieją bezpieczne kredyty? Czy można skorzystać z takiej pożyczki i uniknąć kłopotów? W czasach, gdy o spirali zadłużenia mówi się coraz częściej, wielu Polaków zadaje sobie takie pytanie. Jak zaciągać kredyty, by uniknąć kłopotów? Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie.

Podstawa to wybór najkorzystniejszej pożyczki. Dziś każdy z nas może szybko porównać oferty banków, a zapoznanie się z opiniami na temat poszczególnych produktów bankowych jest proste. Ułatwiają to liczne portale internetowe oraz fora, nie brak też stron na których na bieżąco porównywane są oferty banków. Każdy z nas może zatem wybrać to rozwiązanie, które z jego punktu widzenia jest najkorzystniejsze. Drugą ważną sprawą są możliwości finansowe osoby składającej wniosek o udzielenie kredytu. Zbyt wysoka suma pożyczki lub ustalenie zbyt wysokich rat są najczęstszymi problemami, z jakimi borykają się osoby spłacające kredyty. (więcej…)

23 Sie 2015
/

Kredyty Chwilówki

Jak grupujemy innowacje finansowe? Innowacje bankowe polegają na stałym postępie w organizacji i zarządzaniu działalnością bankową z wykorzystaniem rozwoju nauki i techniki w funkcjonowaniu banków.
Wyróżniamy innowacje o charakterze organizacyjnym, operacyjnym i technicznym. Innowacją bankową są nowe instrumenty rozliczeniowe-np. karty płatnicze. Innowacją jest również wykorzystanie nowoczesnej techniku w dziedzinie informatyzacji operacji bankowych. (więcej…)

28 Cze 2014
/

Kredyty bez bik

W jaki sposób wylicza się zdolność kredytową podmiotów Gospodarczych? Aby uzyskać kredyt gospodarczy-potencjalny kredytobiorca misi wypełnić wniosek kredytowy.
Do wniosku musi załączyć wiele dokumentów np. bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie-zazwyczaj z ostatniego roku, wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o barku zaległości podatkowych i wobec ZUS.

Oświadczenie o obecnej wysokości zobowiązań przedsiębiorstwa.
Na podstawie przedłożonych dokumentów bank wstępnie ocenia zdolność kredytową przedsiębiorstwa.
Kolejny krok to określenie wysokości kredytu jaką chce uzyskać przedsiębiorstwo oraz cel kredytowania, jak i ocena korzyści jakie przedsiębiorstwo może uzyskać dzięki kredytowi.
Następnie przedstawie możliwości i formy spłaty kredytu. (więcej…)

27 Cze 2014
/

Kredyty Konsolidacyjne

Źródła ryzyka kredytowego-sytuacja makroekonomiczna, stopy procentowe BC, kursy walutowe, cena papierów wartościowych.

Jak definiujemy zdolność kredytową Podstawowym warunkiem udzielania kredytu, wynikającym z polskiego prawa bankowego jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej czyli jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach. (więcej…)

25 Cze 2014
/

Kredyty Samochodowe

Typy kredytów

– gotówkowe i bez gotówkowe,
– złotowe i dewizowe,
– komercyjne i preferencyjne,
– gospodarcze,
– obrotowe – np. przeznaczone na pokrycie potrzeb związanych z zakupami materiałów i towarów.
– inwestycyjne to najczęściej kredyty długoterminowe do 5 lat- np. budowa i wyposażenie nowej hali produkcyjnej budowlano-mieszkaniowe. (więcej…)

23 Cze 2014
/